18

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- درخواست شرکت کادوس نصب درخصوص پرونده های گاز رسانی به شهرستان فومن به نظارت خانم مهندس هدیه جعفری مطرح و مقررگردید: الف) زیربنای حرارتی ساختمان همان زیربنای مفید کل ساختمان می باشد ب)جانمایی بخاری ها بر طبق بخشنامه صادره و نقشه های ترسیمی در سایت عملگردد ج)نصب آبگرمکن زمینی در آشپزخانه غیر اپن به شرط نصب دریچه مناسب هوا بلامانع است د)اجرای دودکش بخاری بعد از سقف بتونی سرویس که در هوای آزاد اجرا شده بلامانع است.

2-درخواست شرکت مائده گازدرخصوص محل نصب علمک و عبور لوله از قسمت معبر بعد از رودخانه در سنگر به نظارت خانم مهندس بهاره رضایی مطرح و مقرر گردید پس از تایید دهیاری و شورای محل مبنی برخصوصی بودن معبر، بلامانع است.

3-درخواست انجمن صنفی شهرستان آستانه درخصوص تغییر نام پرونده های سال 94 به تعداد سه فقره فکس مطرح و مقرر گردید 50% هزینه دریافت و اعمال گردد.

4-درخواست آقای مهندس کیان درخصوص تامین هوا و تعویض هوای مکانیکی در کارخانه برنج کوبی مطرح و مصوب گردید برطبق جدول 17-7-2 عمل گردد.

5-مقرر گردید جهت مساعدت فیش های واریزی، پیرو جلسه در شرکت گاز استان تا پایان ماه از مجریان دریافت گردد.

جلسه در ساعت 19:00 با ذکر صلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.