30

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- ارائه پروپوزال استانداردهای جوش و رعایت آن در ساختمان توسط آقای مهندس استادی به کمیته فنی و اجرایی انجام پذیرفت ومقرر گردید الزامات دوره های آموزشی جوشکاری گاز خانگی برای ناظرین و مجریان تهیه و ارائه گردد.

2-درخواست آقای مهندس پوروحدانی جهت ثبت نام در مرکز و ارائه گواهی مبحث 17 مطرح و موافقت گردید.

3-درخواست آقای احمدی و خانم موسی پور درخصوص پیش ثبت نام مطرح و موافقت گردید.

4-درخصوص طرح های اجرایی فاصله مجاز نصب بخاری بحث و بررسی مجدد شد و مقرر گردید طرح قبلی از سایت مرکز حذف و ناظرین بر طبق بند 17-7-4-2 و جدول 17-7-1 مبحث 17 عمل نمایند.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.