12

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست شرکت گاز اخگرافروزان شمال به نظارت آقای مهندس ثارالهی مطرح و مصوب گردید درخصوص پرونده های شماره 95151015 اجرای بخاری جهت خواب الزامی ندارد و پرونده شماره 951541025 جهت آشپزخانه با نصب دریچه تامین هوا بلامانع است و برای پرونده 95151021 و 95151022 اجرای بخاری در خواب دوم الزام ندارد.

2-درخواست دفتر ارتباطی شرکت تعاونی صداقت اسالم مطرح و مقرر گردید برای هریک از اجاق گازها هود یا هواکش نصب گردد و کاربری ساختمان، تجاری ( مهمان پذیر) ذکر گردد.

3- نصب هیترهای گازی بدون دودکش با تاییدیه استاندارد در اماکن مرغداری با تهویه اجباری مناسب بلامانع است.

4-درخواست دفتر ارتباطی لنگرود درخصوص اشتباه در تعیین ناظر مطرح و مقرر گردید برطبق توزیع اولیه بصورت دستی بنام همان ناظرین قبلی ثبت گردد.

5-درخواست شرکت آتش گازرضوان درخصوص گازرسانی به کارگاه پالت سازی مطرح و مقرر گردید آقای مهندس اصلانی از مکان بازدید و جهت تصمیم گیری به کمیته گزارش ارائه نمایند.

6-گزارش بازدید از ساختمان پزشکان بیمارستان پارس توسط آقایان زائرثابت و پیشرفت ثابت ارائه گردید و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید با هماهنگی مهندس ناظر پروژه و مجری و سرویس کار مجاز کار اجرا گردد.

7-درخواست شرکت افروزان گران گیل درخصوص ساختمان آقای مرادی بعلت عبور لوله از زیر کناف مطرح  و مقرر شد آقای مهندس زائرثابت به اتفاق ناظر از پروژه بازدید و گزارش ارائه نمایند.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.