مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


03

قابل توجه قبول شدگان نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب

باسمه تعالی

قبول شدگان محترم آزمون نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب می توانند بر اساس حرف اول نام خانوادگی در روزهای تعیین شده با به همراه داشتن مدارک زیر صبح ها از ساعت 8 ال 14 و بعد ظهر ها از ساعت 17 الی 19 به دفتر نمایندگی رشت سازمان، مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی و برقی، آقای ناصری مراجعه نمایند.

1-فتوکپی کارت ملی

2-دوقطعه عکس 4*3 باکیفیت رنگی با زمینه سفید

3-کپی پروانه اشتغال معتبر

4-رزومه از سوابق اجرائی(پرینت سابقه بیمه)

5-دریافت فرم های تعهدنامه مالیاتی و تعدنامه نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب از فایل پیوست و ارائه به مرکز پس از تکمیل و مهر و امضاء

تذکر: لیست قبولی ها در مرکز کنترل موجود می باشد، لطفا پس از ثبت نام نسبت به ارائه گواهینامه پس از صدور آن توسط آموزش سازمان، اقدام نمایید.

-ازحرف "الف" تا "ث" روزهای سه شنبه و چهارشنبه ( 95/05/05 و 95/05/06)

-ازحرف "ج" تا "ژ" روزهای یکشنبه و دوشنبه (95/05/10 و 95/05/11)

-ازحرف "س" تا "گ"روزهای سه شنبه و چهارشنبه (95/05/12 و 95/05/13)

-ازحرف "ل" تا "ی"روزهای شنبه و یکشنبه (95/05/16 و 95/05/17)

*-ضمناًارجاع کار نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب، مستلزم گذشتن حداقل زمان یکسال ازتاریخ استعفا از کار بازرسی آبفا می باشد.
تعداد مشاهده خبر: (3085)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 110