03

باسمه تعالی

قبول شدگان محترم آزمون نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب می توانند بر اساس حرف اول نام خانوادگی در روزهای تعیین شده با به همراه داشتن مدارک زیر صبح ها از ساعت 8 ال 14 و بعد ظهر ها از ساعت 17 الی 19 به دفتر نمایندگی رشت سازمان، مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی و برقی، آقای ناصری مراجعه نمایند.

1-فتوکپی کارت ملی

2-دوقطعه عکس 4*3 باکیفیت رنگی با زمینه سفید

3-کپی پروانه اشتغال معتبر

4-رزومه از سوابق اجرائی(پرینت سابقه بیمه)

5-دریافت فرم های تعهدنامه مالیاتی و تعدنامه نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب از فایل پیوست و ارائه به مرکز پس از تکمیل و مهر و امضاء

تذکر: لیست قبولی ها در مرکز کنترل موجود می باشد، لطفا پس از ثبت نام نسبت به ارائه گواهینامه پس از صدور آن توسط آموزش سازمان، اقدام نمایید.

-ازحرف "الف" تا "ث" روزهای سه شنبه و چهارشنبه ( 95/05/05 و 95/05/06)

-ازحرف "ج" تا "ژ" روزهای یکشنبه و دوشنبه (95/05/10 و 95/05/11)

-ازحرف "س" تا "گ"روزهای سه شنبه و چهارشنبه (95/05/12 و 95/05/13)

-ازحرف "ل" تا "ی"روزهای شنبه و یکشنبه (95/05/16 و 95/05/17)

*-ضمناًارجاع کار نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب، مستلزم گذشتن حداقل زمان یکسال ازتاریخ استعفا از کار بازرسی آبفا می باشد.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.