03

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-گزارش بازدید از واحدهای تجاری 15 مغازه زیر ساختمان رامیزاد توسط آقای مهندس اخلاقی مطرح و بر طبق نظر نماینده شرکت گاز استان استفاده از علمک موجود برای 15 واحد بلامانع و گازرسانی به مغازه بر طبق مقررات و نظر ناظر و با توجه به کاربری مغازه اقدام گردد.

2-دستورالعمل پرونده های آتش سوزی ارائه و مصوب گردید.

3-درخواست شرکت رفیع گاز درخصوص اجرای گازرسانی به ساختمان 27 واحدی مطرح و مقرر گردید دو نفر از ناظرین آقایان باخدا و زائر ثابت از پروژه بازدید و گزارش ارائه گردد.

4-درخواست شرکت فردوس گازخزر درخصوص پوشش بلکا روی دیوار مطرح و با توجه به فاصله بخاری از دیوار و شعله غیرمستقیم بلامانع است.

5-درخواست شرکت صبا گازخزر و خانم مهندس طوسی درخصوص اجرای گازرسانی به ساختمان 5 واحدی آقای میرزاییان مطرح و مقرر گردید آقای مهندس اخلاقی از محل بازدید و گزارش ارائه گردد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.