16

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- گزارش آقای مهندس کسروی برنامه نویس مرکز درخصوص پردازش سیستم در امور مالی مطرح و مقرر شد در یک بازه زمانی سه روزه در هر ماه پردازش پایان ماه انجام پذیرد و درخصوص تایید نهایی بصورتسیستمی جهت جلوگیری از جعل مهر و امضاء نیز مهندسین ناظر ظرف مدت 48 ساعت پس ازبازرسی نسبت به تایید نقشه بصورت اتوماسیون اقدام نمایند (قبل از ارائه نقشه به مرکز) در ضمن بازرسی های دوم و سوم بصورت سیستمی ثبت گردد.

2-ناظرینی که حداکثر 48 ساعت پس از اختصاص نقشه در صورت لزوم انصراف خود را اعلام نمایند شامل جریمه های تعیین شده در کتابچه خواهند شد و چنانچه پس از 48 ساعت اعلام انصراف نگردد و لیست ماهانه بسته شده باشد بایستی کلیه هزینه های مجریان را اعم از هزینه کامل بازرسی و هزینه انجمن ها و دفاتر دبیرخانه مربوط به همان فکس را پرداخت نمایند. بدیهی است تا زمان تسویه بدهی مذکور، سهمیه جدید به ایشان اختصاص نخواهد یافت.

3-گزارش بازدید آقایان باخدا و زائرثابت از ساختمان 27 واحدی ارسالی از شرکت رفیع گاز خیابان ارشاد مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد به دو نفر از ناظرین بصورت سیستمی توزیع گردد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.