16

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- درخواست آقای محمدیان مطرح و مصوب گردید مساعدت لازم بعمل آمده و در آبان سال آینده صرفا جهت مصاحبه باسایرین به کمیته مراجعه نمایند.

2-درخصوص بازرسی پرونده های گازرسانی شرکت هایی که یکی از بستگان درجه یک ناظرین مرکز می باشند مصوب گردید بنحو مقتضی از نظارت پرونده های این شرکت ها بنام مهندسین ذیربط جلوگیری بعمل آید.

درضمن طی نامه ای به سازمان اعلام گردد که این موضوع بعنوان خلاف حرفه ای مصوب و ابلاغ نماید.

3-درخصوص تایید بازرسی اول، دوم و سوم بصورت سیستمی مقرر گردید آقای مهندس باخدا ضمن هماهنگی با آقای کسروی در اسرع وقت اقدام مقتضی بعمل آورد.

4-درخواست آقای مهندس آزاده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5-درخواست شرکت خورشید گازان گیل شمال درخصوص بازدید از مجتمع هایپر مارکت به متراژ 3000 متر واقع درفلکه نیروی دریایی و امام حسین جهت گازرسانی مطرح و مقرر گردید آقایان باخدا و زائرثابت جهت بازدید و ارائه گزارش به مرکز اقدام نمایند.

6-گزارش بازدید آقای مهندس زائرثابت درخصوص ساختمان آقای دکتر صدر مطرح و تایید گردید.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.