مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


01

مهلت بازرسی های گاز

قابل توجه ناظرین محترم گاز

بر طبق مصوبه کمیته فنی و اجرایی مرکز کنترل، مهلت بازرسی ها حداکثر 5 روز کاری پس از تماس انجمن های صنفی یا دفاتر تعاونی می باشد.

تعداد مشاهده خبر: (1322)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 118