01

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- گزارش آقایان مهندس باخدا و زائرثابت درخصوص بازدید از ساختمان وارش، پیرو درخواست شرکت خورشید گازان گیل شمال مطرح و مقرر گردید با توجه به مصرف و زیربنا، مجری پروژه از واحد فروش شرکت گاز استعلام نماید.

2-درخواست آقای مهندس همایون مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

3-نامه آقای مهندس اصغر رحمتی درخصوص پرونده شماره 95071873 مجتمع زیتون منجیل مطرح و مقرر گردید در ابتدا پیگیری لازم جهت نصب علمک برای بلوک B ازشرکت گاز بعمل آید و در صورت عدم امکان نصب علمک نسبت به اجرای لوله رابط با ساپورت و ارتفاع مناسب با نظر ناظر اقدام گردد.

4-درخواست صنف تالش باحضور مسئولین صنف و مهندس جهانشاهی مطرح و توصیه های لازم ارائه گردید.

5-درخواست مهندس بشری درخصوص پرونده های شرکت نجات شعله مطرح و مقرر گردید مهندس ابراهیمی به نمایندگی از کمیته از پروژه بازدید و گزارش ارائه نماید.

6-درخواست صنف آستانه درخصوص نامه شرکت آذرخش افروز تابان مطرح و مقرر گردید مطابق نظر ناظر اقدام گردد.

7- نامه شرکت گرما شبکه سوزان مربوط به ساختمان شش طبقه مطرح و با توجه به صورتجلسه هفته قبل و نظر به اینکه از زمان ترخیص نقشه های اولیه بیش از یکسال نگذشته، به همان ناظر ارجاع گردد.

8-نامه مهندس کهنسال مطرح و مقرر گردید پس از ارائه کاتالوگ دستگاه گرما تاب، موضوع بررسی و تصمیم گیری شود.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.