01

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست آقای اسمی از ساختمان 4 واحدی به نظارت آقای مهندس مهران مطرح و مقرر شد آقای مهندس زائرثابت از مکان بازدید و گزارش ارائه نمایند.

2-درخواست تعاونی مسکن علوم پزشکی قزوین جهت گازرسانی پروژه 64 واحدی در چابکسر مطرح و مقرر گردید دو نفر از اعضای کمیته آقایان باخدا و پورحبیب از محل بازدید و گزارش ارائه نمایند.

3-درخواست آقای مهندس علی اقبال اخلاقی درخصوص گازرسانی پروژه به مالکیت آقای شاه میری مطرح و مقرر گردید از واحد فروش شرکت گاز استعلام گردد.

4-درخواست شرکت تجربه سازان صنعت گیلان درخصوص ساختمان 10 واحدی واقع در رشت که بخشی از لوله ها از روی نما یا داکت اجرا گردیده مطرح و مقرر گردید آقای رجبی در این مورد با ناظر مذاکره نماید.

5-پیرو جلسه قبلی، آقای مهندس ابراهیمی از پرونده های شرکت نجات شعله به نظارت مهندس بشری بازدید و نظرکمیته فنی تایید گردید.

6-زمان بازرسی ها به 5 روزکاری، مصوب گردید و اطلاع رسانی صورت پذیرد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.