08

قابل توجه ناظرین محترم گاز

باتوجه به مشاهده مواردی از جعل نقشه دربعضی از شهرستانها و بمنطور اطمینان از صحت تایید فیزیکی نقشه ها ازمورخ 95/06/13 حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس ازبازرسی و قبل از تحویل نسخه فیزیکی نقشه تایید نهایی شده به مرکز، ضمن مراجعه به کارتابل الکترونیک خود دربخش نقشه های گاز باز (تایید نهایی نشده) نسبت به اعلام سیستمی وضعیت نقشه ها بصورت تکی یا گروهی اقدام نمایید.

بدیهی است ترخیص و تسویه نقشه ها منوط به رویت اعلام سیستمی وضعیت نقشه ها می باشد.

ضمنا تایید نقشه هایی که نیاز به  نقشه اصلاحیه دارند پس از تایید نقشه اصلاحیه انجام پذیرد.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.