مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


10

صورتجلسه مورخ 95/06/14 کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 19:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخصوص نامه آقای موسی پور درخصوص جت هیتر، نصب لوازم گازسوز بر عهده نصاب مجاز بوده و بر عهده مهندس بازرس نمی باشد و سایر ملزومات مطابق مقررات مبحث 17 کنترل شود.

2-فرم اطلاعیه آبفا مورد تایید قرار گرفت.

جلسه در ساعت 21:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

تعداد مشاهده خبر: (777)
گروه خبر: صورت جلسات
کد خبر: 129