10

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 19:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-نامه شرکت آپادانا افروزبا حضور مدیر ساختمان محل پروژه در جلسه مطرح گردید و با توجه به سیستم تفکیک کنتور و بازرسی از علمک تا ورودی واحدها مطابق مبحث و کتابچه، جداسازی بلامانع است و سایر موارد بر طبق نظر مهندس بازرس انجام شود.

2-نامه شرکت کیان گازمهرداد درخصوص بازرسی گاز یک منزل مسکونی با سرکار خانم مهندس حسین زاده مطرح و مقرر گردید لوله کشی دفنی با نظارت بازرس انجام، شیر اجاق گاز عقب تر رفته و یااجاق گاز صفحه ای 60 سانتی نصب شود. با توجه به عدم فضای لازم نیز بخاری اضطراری نیاز نمی باشد و مطابق نظر بازرس حذف شود.

3-نامه آقای موسی زاده ازمالکین چندین مغازه درخصوص گازدار شدن چند مغازه مطرح و مقرر گردید آقای مهندس اخلاقی نماینده شرکت گاز از کار بازدید نماید.

4-نامه شرکت گازرسانی حرارت افروزان تکتاز به نظارت خانم مهندس عفتی مطرح و مقرر گردید که درخصوص ارتفاع لوله گوشه حیاط توسط مهندس باخدا هماهنگی با مهندس بازرس صورت گیرد و ارتفاع نصب با توجه به ارتفاع دیوار بلامانع است.

5-مقرر گردید از 20 شهریورضمن تایید سیستمی کارها تعداد دفعات تایید نیز در سیستم ثبت شود.

6-درخصوص تعداد سرپرستان کارآموزان خارج از اعضای کمیته و بیش از 4 نفر کارآموز مقرر گردید که نامه کتبی ازسرپرست دریافت شود که برای بیش از 4 نفر کارآموز هیچگونه هزینه ای دریافت نگردد،در غیر اینصورت مهندس به سرپرست دیگری معرفی شود.

7-برای کارهای بزرگ مقررگردید بنا به نظر کمیته دو نفر کارشناس برای نظر خواهی رفته و هزینه به هر دو پرداخت شود.

8-گزارش مهندس زائرثابت درخصوص یک کار در لاهیجان مطرح و تایید گردید.

جلسه در ساعت 21:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.