10

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-نامه شرکت حرارت افروزان و پاسخ خانم مهندس عفتی درخصوص ارتفاع لوله در گوشه دیوار مطرح و با توجه به تماس مهندس باخدا، مشکل بازرسی ارتفاع نبوده و بحث رضایت محضری درخصوص دیوار مشترک است و مقرر شده بود حرارت افروزان عکس های واضح را برای آقای مهندس باخدا ارسال نماید که تا این تاریخ ارسال ننموده است.

2-نامه آقای مهندس باخدا مطرح و به دلیل اینکه پکیج در مشاعات و نیز در مسیر فرار از حریق قرار گرفته بنابراین جایگاه پکیج مورد تایید نمی باشد.

3-درخواست شرکت فردوس گازخزر درخصوص پنجره ریلی دوجداره با شیشه تکی مطرح و با توجه به ادعای مجری در صورت صحت آن توسط ناظر با توجه به اینکه هوابند نمی باشد با ایجاد دریچه تامین هوا بلامانع است.

4-درخواست شرکت شمع بنفشه درخصوص پرونده شماره 95593878 درخصوص محل اجرای کنتور گاز مطرح و مقرر گردید درفضای سمت چپ ساختمان با ایجاد یک درب از قسمت کوچه و یک درب از داخل واحد به حیاطخلوت کنتور در محل مناسب با هماهنگی ناظر نصب و اجرا گردد.

5-درخواست انجمن صنفی آستانه درخصوص ساختمان های تعاونی بسیجیان آستانه که مدت 6 ماه پس از تایید آن به نظارت آقای رهنما گذشته است مطرح و مقرر گردید آقای مهندس زائرثابت بازدید و به کمیته گزارش نماید.

6-بعلت تعطیلی روز سه شبه آینده مقرر گردید جلسه کمیته فنی ساعت 18:30 روز یکشنبه برگزار گردد.

7-بعلت تاخیر ثبت نام اولیه کارآموزان و تمدید آن مقرر گردید برگزاری دوره تکمیلی در آبان ماه انجام پذیرد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.