26

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-نامه شرکت پیربست گازشمال درخصوص بازرسی آقای فتاح از یک داروخانه و نامه آقای فتاح با حضور طرفین بررسی و با توجه به اینکه طرفین هیچگونه مدرکی ارائه ننمودند موضوع در کمیته فنی قابل استناد نمی باشد و همچنین مقرر گردید اشکالات فنی مربوطه توسط بازرس به صورت کتبی به مجری اعلام گردد.

2-نامه شرکت گاز صداقت اسالم مطرح و با توجه به گذشت بیش از یکسال ، مورد موافقت قرار نگرفت.

3-گزارش مهندس زائرثابت درخصوص کار رشت با توجه به موافقت مهندس ناظر مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش مهندس زائرثابت درخصوص یک منزل با دیوار پیش ساخته و گرمایش پکیج در صومعه سرا مطرح گردید و انشعاب پذیری بلامانع می باشد.

5- گزارش مهندس زائرثابت درخصوص مسکن مهر بسیجیان آستانه مطرح و مقرر گردید به مهندس جدید واگذار گردد.

6-نامه اداره کل ورزش مطرح و با توجه به زمان درخواست بازرسی و نیز با توجه به شرایط زمانی، نظارت و بازرسی صورت گیرد.

جلسه در ساعت 19:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.