26

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست شرکت طوفان گازدرخصوص گازرسانی به بازارچه شهرداری رضوانشهر مطرح و مقرر گردید آقای پورحبیب ازمحل بازدید و گزارش ارائه نماید.

2-درخواست شرکت تارورد گازگیل درخصوص بازدید از یک واحد در زیباکنار و در روستای خشک اسطلخ مطرح و مقررگردید مهندس باخدا از مکان بازدید و گزارش ارائه نماید.

3-درخواست شرکت راه اندازصنعت خزر درخصوص اجرای بخاری در طبقات مبل فروشی آقای نورزاده مطرح و مقرر گردید آقای زائرثابت از محل بازدید و گزارش ارائه نماید.

4-درخواست خانم حجتی درخصوص استفاده از وکالت نامه جهت اخذ تعهد محضری پکیج مطرح و مقرر گردید از طریق امور حقوقی سازمان پیگیری گردد.

5-نمونه فرم تهیه شده جهت نصب پکیج و آبگرمکن فن دار برای نصابان مطرح و موافقت گردید.

6-درخواست آقای خوش سیردرخصوص نصب کنتور در پاگرد راه پله طبقه اول مطرح و راهنمایی لازم توسط نماینده شرکت گاز انجام پذیرفت.

7-درخواست شرکت امیرگازافروز درخصوص اجرای دودکش در ابتدای درز انقطاع و دودکش جلوی Li مطرح و مقرر گردید و برطبق نظر ناظر عمل گردد.

8-نامه آقای شبستری و شرکت گام گستر درخصوص بازرسی های دوم تا چهارم مطرح و راهنمایی لازم بعمل آمد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.