17

جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 18:00در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد،مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست آقای علیرضادقیقی جهت نصب علمک به واحد تجاری سمت بلوار دیلمان مطرح و مقرر گردید طی نامه ای به واحد فروش شرکت گاز استعلام گردد.

2-اطلاعیه دوره انشعاب نظارت آب و فاضلاب با آخرین اصلاحات جهت درج در سایت مرکز مصوب گردید.

3-مصوب گردید درخصوص پرونده هایی که تقاضای مشاوره می نمایند ابتدا نقشه آماده و به همراه ناظر از پروژه بازدید و پس از نهایی کردن مسیر اجرا مهر اولیه در قسمت تایید نقشه با اصلاحات انجام شده زده شود و سپس در مرحله دوم بدون تیک بازرسی دوم در صورت تایید اقدام گردد.

4-مقرر شد مهندسینی که نسبت به تایید سیستمی نقشه ها اقدام نمی نمایند فایل شان بسته شود و در بار اول با تعهدفایل بازگردد و در بار دوم به کمسیون فنی بصورت حضوری معرفی گردند.

5-گزارش آقای پیشرفت ثابت درخصوص شرکت شبنم شعله مطرح و موافقت گردید.

6-درخواست شرکت گرمابخش درخصوص نقشه 95340792 مطرح و مقرر گردید بر طبق کتابچه تکمیلی بلامانع می باشد.

7-درخواست شرکت گرما شبکه سوزان درخصوص نظارت سه فقره ساختمان یکسال گذشته مطرح و مقرر گردید بنام ناظرین قبلی ثبت گردد.

8-گزارش بازدید مهندس باخدا از کارگاه رنگ خودرو و مکانیکی درخصوص گازرسانی مطرح و مقرر گردید از یک کنتور مشترک و یک پکیج احتراق بسته مشترک در ابتدای سالن نصب و لوله کشی رادیاتور در سالن و دفتر کار اجرا نماید و با ایجاد تهویه مناسب اجباری، تایید بلامانع میباشد. 

9-رزومه ارائه شده توسط شرکت آرتا تهویه کاسپین مطرح و پس از بررسی توسط آقای باخدا مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد پس از انتخابات گروه تخصصی طی نامه ای به آموزش سازمان جهت برگزاری سمینار اطلاع رسانی گردد.

10-درخواست شرکت ایل گازدرخصوص پرونده شماره 95599891 توسط مهندس باخدا مطرح و مقرر گردید در صورت ایجاد درب به محل کنتور بلامانع است.

11-درخواست شرکت شعله سازان درخصوص 7 واحد در لاکانشهر بلوک 126 به نظارت آقای فتاح مطرح و مقرر گردید ضمن تایید پرونده های بدون اشکال جلسه آینده در کمسیون حضور بهم رسانند.

12-درخواست شرکت درفک شعله لاهیجان جهت گازرسانی به مجتمع 5 واحدی به نظارت آقای نجفی پور مطرح و مقرر گردیدبا توجه به عدم اجرای شبکه در داخل مجتمع بر طبق نظر ناظر با علمک موجود اجرا بلامانع است و درخصوص رضایت محضری نیز همه افراد مجتمع نسبت به تعهد محضری اقدام نمایند.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.