مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


17

صورتجلسه 95/08/18 کمسیون فني مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي

جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 18:00در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد،مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست شرکت سازنده افروز درخصوص 5 واحد بدون علمک به نظارت آقای محمودی مطرح و مخالفت گردید.

2-درخواست شرکت درفک نمای خزر درخصوص بازرسی خانم جعفری مطرح و پس از توضیحات لازم مقرر گردید پس از هماهنگی با ناظر، مجددا از بقیه کارها بازدید گردد.

3-درخواست خانم مهندس رقیه جعفری مطرح و مقرر گردید در ملاحظات درخصوص نامناسب بودن محل نصب کنتور ساختمان مجاور توضیح داده شود.

4-درخواست آقای حجت طالبی مهندس ناظر پرونده 95670520 مطرح و مقرر گردید داخل آشپزخانه پنجره ایجاد گردد.

5-درخواست شرکت آپادانا  افروز جهت گازرسانی به واحد تجاری واقع درصیقلان پاساژ قدس مطرح و با توجه به اینکه قبلا گازدار بوده لذا درصورت دارا بودن سایر شرایط بر طبق مقررات بلامانع است.

6-درخواست تعدادی از ناظرین جهت تغییر شهرهای انتخابی مطرح و مقرر گردید تا پایان سال هیچگونه تغییری انجام نپذیرد. 

7-درخواست شرکت ظریف انتخاب درخصوص ارجاع پرونده یک واحد تجاری باقیمانده ساختمان آقای میرزاییان به نظارت خانم نجدی مطرح و موافقت گردید.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

تعداد مشاهده خبر: (645)
گروه خبر: صورت جلسات
کد خبر: 155