17

جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 18:00در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد،مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-گزارش آقای مهندس زائرثابت درخصوص درخواست شرکت توفیق گستران جهت ساختمان 21 واحدی مطرح و پس از راهنمایی لازم موافقت گردید.

2-گزارش آقای مهندس قاسمی اخلاقی نماینده شرکت گاز درخصوص دو پرونده که علمک قبل از رودخانه نصب گردیده بود:

الف)نامه شماره 56/234/51194گ مورخ 95/08/27 خمام جهت گازرسانی به 4 واحد بعد از پل مقرر گردید باهماهنگی واحد فروش شرکت گاز بررسی و اقدام گردد.

ب)در مورد پرونده خانم موذن زاده مقرر شد مجددا بازدید و گزارش ارائه گردد.

ج)درخصوص اجرای کلکتوری درمنطقه گوشت پزان املش بعلت صعب العبور بودن مسیر مقرر گردید صورتجلسه و نامه شرکت گاز استان به مرکز ارائه گردد.

3-درخصوص پرونده هایی که جهت نصب علمک نیاز به بازدید و مهر اولیه تایید ناظر می باشد مقرر گردید مهندس ناظر پس از بازدید نهایی با تیک بازرسی دوم نقشه را تایید نماید و حداکثر به مدت یکسال معتبر و قابل ترخیص می باشد.

4-درخواست آقای مهندس مشهور درخصوص استفاده از علمک ملک مجاور که لوله رابط داخل ملک دیگری است مقررگردید طی استعلام از شرکت گاز درخصوص دسترسی به علمک مشخص گردد.

5- درخواست انجمن صنفی لاهیجان (شرکت تلاش گران وحدت جهان) درخصوص بازرسی خانم مهندس آقایی نژاد مطرح و راهنمایی های لازم ارائه گردید.

6- درخواست انجمن صنفی لاهیجان (شرکت دکل شعله) درخصوص بازرسی خانم مهندس آقایی نژاد مطرح و مقرر گردید آبگرمکن در فضای بیرون نصب و اجرا گردد.

7- درخواست انجمن صنفی لاهیجان (شرکت هادی گاز شمال) درخصوص بازرسی خانم مهندس اکبری مطرح و راهنمایی لازم بعمل آمد.

8-مقرر گردید از شرکت فراصوت پنهان درخواست گردد در جلسه آینده کمسیون ساعت 6 حضور بهم رسانند.

9-درخصوص ساختمان آموزشی کارگاه تولیدی سفال مصوب گردید دیوار کشی محوطه نیاز نمی باشد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.