22

جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 18:00در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد،مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-مطابق درخواست آقای فلاحی و نامه شماره 27500 مورخ 95/08/15 رئیس کمسیون هیات ارزیابی کارشناسان رسمی سازمان، بصورت سیستمی تعیین ناظر مجدد گردد.

2-نامه شرکت فراصوت پنهان درخصوص کارگاه آموزشی جوشکاری لوله گاز خانگی و صنعتی مطرح و پس از توضیحات مدیرعامل شرکت مقرر گردید در هیات چهار جانبه درخصوص اجرای آن جهت مجریان و تعیین تعرفه تصمیم گیری گردد.

3-نامه شرکت گاز استان درخصوص اجرای سیستم کلکتوری در منطقه گوشت پزان املش مطرح و مقرر گردید پس از اصلاح به مرکز ارسال گردد.

4-گزارش آقای مهندس قاسمی اخلاقی درخصوص اجرای کلکتور در منطقه رودبار و خمام بعد از رودخانه مطرح و مقرر گردید مسئولیت اجرای لوله های کلکتوری با شرکت گاز بوده و در غیر اینصورت علمک به بعد از رودخانه منتقل گردد.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.