11

جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 18:00در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد،مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-درخواست شرکت سرمایش و گرمایش آبنوس درخصوص پکیج NEW WARM مطرح و موافقت گردید و درضمن مقرر گردید شماره تماس نمایندگی به مرکز ارسال نماید.

2-درخواست شرکت سبز شعله درخصوص اجرای بخاری ساختمان مسکونی آقای قدیمی به نظارت آقای جهانی پور مطرح و مصوب گردید با توجه به اینکه پنجره های دو جداره ریلی می باشد توصیه می گردد ازحداقل وسایل گاز استفاده نموده و  بند7-5-7-17 بخش ب بند 1 مقررات رعایت گردد.

3-درخواست شرکت سوز سوزان گیل دیلم درخصوص گازرسانی به پاساژ آتن واقع در کوچصفهان مطرح و مقرر گردید آقای مهندس ابراهیمی از محل بازدید و گزارش ارائه نماید.

4-درخواست شرکت تعاونی شعله سازان فومن درخصوص گازرسانی به تعداد 26 مغازه مربوط به شرکت مستحکم سازان شمال مطرح و مقرر گردید آقای مهندس باخدا و وهابی از محل بازدید و گزارش به کمسیون ارائه نمایند.

5-درخواست آقای عقیدتمند درخصوص بازرسی از مسجد روستایی در صومعه سرا مطرح و موافقت گردید.

جلسه در ساعت 20:00 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.