مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


04

يكپارچه سازي تاييديه ها

مهندسين محترم 
لطفا بمنظور جلوگيري از انجام اشتباه درثبت اطلاعات مشتركين وهمچنين سرقت گاز ،
موارد مطابق نامه پيوست از سوي رياست محترم هماهنگي فروش وخدمات مشتركين  شركت گاز استان گيلان رعايت گردد.
تعداد مشاهده خبر: (1576)
کد خبر: 27