22

 عطف به صورتجلسه کميته چهارجانبه گاز يک چهارم پوند مورخ 93/7/12 به اطلاع ناظرين محترم مرکز مي رساند:

در خصوص محل اجراي نصب انشعاب (علمک) مقرر گرديد با توجه به اينکه مسئوليت مکان نصب انشعاب( علمک) بر عهده شرکت گاز مي باشد و مجوزهاي لازم را کسب نموده است لذا کارشناسان ناظر سازمان بر طبق مبحث 17 مقررات ملي ساختمان نسبت به کارشناسي پس از علمک اقدام نموده و از اظهار نظر درخصوص محل اجراي علمک خودداري نمايند.

همچنين در برخي مواقع که به علت عقب نشيني ملک، علمک از ملک مورد نظر داراي فاصله مي گردد مهندس ناظر سررايزر را از شروع ملک نشان داده و تاييد مي نمايد و شرکت گاز با استفاده از رابط و يا جابجايي علمک نسبت به گازرساني ملک اقدام خواهد نمود و مهندس ناظر هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.