مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


13

فاصله مجاز علمك از سررايزر هاي تكي ودوقلو

مهندسين گرامي

لطفا با توجه به نامه شركت گاز(نامه پيوست) درخصوص رعايت فاصله مجاز علمك از سررايزر هاي تكي ودوقلو دقت ويژه اي معمول فرماييد ودر صورت نياز نسبت به تاييد كار پس از انجام اصلاحات  سررايزر ويا علمك اقدام نماييد .

تعداد مشاهده خبر: (1617)
کد خبر: 36