05

مهندسين محترم

 درخصوص پروژه هاي مسكن مهر مواردذيل مدنظر قرار گيرند:

 1.تاكيدا پكيج ها درتراس طراحي واجرا گردند .دراين حالت با توجه به مصوبه اداره كل راه وشهرسازي نياز به نصب پكيج هنگام تاييد نهايي نبوده وشركت تعاوني مذكوريا مالک تعهدمحضري درخصوص نصب پكيج هاي فن دار محفظه احتراق بسته استاندارد به ناظر ارائه نمايد

 2.درصورت طراحي پكيج درداخل آشپزخانه ،پكيج ها بايستي حتما نصب وشماره سريال ومدل آنها درنقشه لوله كشي گاز قيد گردد وتعهد محضري رافع عدم نصب پكيج نميباشد.

 3.درخصوص طراحي محل نصب پكيج دقت شود خروجي دودكش پكيج ها از ساير بازشوهاي ساختمان مانند پنجره فاصله لازم را داشته باشد.

 4.براي واحدهاي مسكوني نصب دريچه درداخل سالن يا آشپزخانه الزاميست .

 5.شيرقفلي وشيراصلي كنتور مطابق طرح پيشنهادي كتابچه چك ليست بايد درارتفاع 170سانتي متري اجرا گردد .

 6.به ظرفيت رگولاتورها دقت شود (بعبارتي براي بلوكهاي بيش از 20واحد از 2علمك استفاده گردد)

 7.موقعيت قرار گيري كنتورها ترجيحا بصورت مجتمع وبارعايت مسائل فني وايمني همراه باشماره گذاري منطبق با واحدها طراحي گردد.

 با تشكر

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.