12

1-مشاوره صرفا با نامه مرکز انجام می گردد.

2-نقشه های تایید شده پس از 48 ساعت به مرکز ارسال گردد.

3-اشکالات بازرسی صرفا در بازرسی اول به مجری اعلام گردد.

4-جهت بازرسی اول یا دوم صرفا با صنف مربوطه هماهنگ گردد.

نظر ها

در حال حاضر هيچ نظري ثبت نشده است. شما مي توانيد اولين نفري باشيد که نظر مي دهيد.