مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


12

قابل توجه ناظرین محترم گاز درخصوص بازرسی ها

1-مشاوره صرفا با نامه مرکز انجام می گردد.

2-نقشه های تایید شده پس از 48 ساعت به مرکز ارسال گردد.

3-اشکالات بازرسی صرفا در بازرسی اول به مجری اعلام گردد.

4-جهت بازرسی اول یا دوم صرفا با صنف مربوطه هماهنگ گردد.

تعداد مشاهده خبر: (2214)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 45