مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


18

تعهد محضری پکیج

درخصوص تعهد محضری پکیج، به اطلاع ناظرین محترم گاز می رساند، تعهد محضری می بایستی دردفترخانه ثبت گردد و با سربرگ دفترخانه ارائه شود و از ارسال گواهی امضاء محضری زیر فرم تعهد پکیج خودداری گردد.

تعداد مشاهده خبر: (2018)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 68