مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


23

قابل توجه ناظرين محترم-ماده 23 آیین نامه اجرایی

به اطلاع کلیه مهندسین می رساند مطابق نامه ارسالی از ریاست محترم سازمان (فایل پیوست) درخصوص رعایت کلیه مفاد ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، از ارجاع کار به ناظرینی که پروانه اشتغال آنها فاقد اعتبار است معذور می باشیم.

تعداد مشاهده خبر: (1922)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 76