مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


09

قابل توجه ناظرین محترم گاز -رگلاتور

با توجه به حساسیت شرکت گاز در مورد نصب یا عدم نصب رگلاتور و تعداد انشعاب از علمک، لطفا هنگام تایید نقشه های گاز در این خصوص دقت بیشتری لحاظ فرمایید.

تعداد مشاهده خبر: (1596)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 84