مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


28

صورتجلسه مورخ 21/02/1395 کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- درخواست دبیرخانه اجرایی مجریان گاز استان درخصوص مهلت پرداخت آنلاین جهت آماده سازی مجریان تا پایان ماه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-درخواست شرکت بهشت سبز سراوان به مدیرعاملی آقای مهندس اکرامی درخصوص نظارت بخش تجاری هایپر مارکت توسط آقای مهندس مومنی ناظر 1/4 پوند پروژه مطرح و پس از توضیحات طرفین، مقرر گردید که اجرای کار با نظر و هماهنگی ناظر انجام پذیرفته لذا با رعایت نکات ایمنی و تهویه مناسب اقدام نماید.

3-درخواست شرکت حرارت موج درخصوص اجرای لوله کشی کف خواب ساختمان آقای زاهدی به شماره پرونده 95140273 به نظارت آقای بشری قدیم مطرح و مقرر گردید بر طبق نظر ناظر پروه اجرا گردد.

4-درخواست انجمن های صنفی شهرستان های  رودبار، انزلی و لنگروددرخصوص تغییر نام سال 94 مطرح و مقرر گردید 50درصد نقشه ها هزینه کامل و بقیه بر طبق روال و برای سال 95 بصورت کامل دریافت گردد.

5-درخواست شرکت شایان ابتکار درخصوص اجرای لوله کشی توکار داخل ساختمان مطرح و توضیحات و مشکلات اجرایی لوله کشی توکار توسط کمیته ارائه گردید.

6-درخواست شرکت گیلان عنصر  و بازدید مهندس باخدا در کمیته مطرح و مقرر گردید با گذاشتن دریچه تهویه و رنگ آمیزی لوله اجاق گازبلامانع است.                                                                                                                                                                                                                                          

جلسه در ساعت 20 با ذکر صلوات پايان پذيرفت
تعداد مشاهده خبر: (969)
گروه خبر: صورت جلسات
کد خبر: 92