مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


10

قابل توجه ناظرین محترم گاز- غیر فعال شدن پروانه

از ابتدای تیر ماه 95 در صورت غیر فعال شدن پروانه اشتغال توسط سازمان، ارجاع کار از طرف مرکز کنترل نیز قطع می گردد و پس از فعال شدن مجدد از شروع دوره جدید ارجاع کار صورت می گیرد.
تعداد مشاهده خبر: (1540)
گروه خبر: اطلاعیه
کد خبر: 94