مرکز کنترل تاسیسات استان گیلان


10

صورتجلسه مورخ 27/02/1395 کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي

جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1- با حضور مهندس استادی درخصوص برگزاری سمینار جوش بحث و گفتگو گردید.

جلسه در ساعت 18:30 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.

تعداد مشاهده خبر: (817)
گروه خبر: صورت جلسات
کد خبر: 95