پنجشنبه 05 اسفند 1395
 |  ورود
مشاهده نویسنده

(آرشیو نویسنده مرکز کنترل)

01
چکیده:  با توجه به اينکه کارآموزان دو سرپرست کارآموزي دارند ، لذا بايد به همراه سرپرست ها در تمامي پروژه ها حضور داشته باشند و سرپرست ها نيز بايد زمان و محل بازرسي را به کارآموز اطلاع دهند. البته شرکت در پروژه هاي گازرساني با ساير مهندسين ممنوع نمي باشد ، ولي ساير مهندسين وظيفه اي در قبال اين کارآموز ندارند. ( هرچند اين گونه  فعاليت ها مي تواند ... ادامه »
31
چکیده: باسمه تعالي با توجه به حساسيت امر بازرسي گاز و تاکيدات تفاهم نامه فيمابين شرکت گاز و وزارت راه و شهرسازي، آئين نامه نحوه کارآموزي مهندسين جديد الورود به مرکز کنترل گازرساني به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1- پس از اخذ گواهينامه مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان صادره از اداره کل راه و شهرسازي و درخواست کتبي، فرآيند کارآموزي آغاز مي‏گردد. مهندسين انتقال... ادامه »
30
چکیده:  * طبق بندهاي 17-3-4-1 و 17-3-4-2 مبحث 17 مقررات ملي ساختمان نصب تجهيزات ايمني در ساختمانهاي خاص و عمومي الزامي است و طبق بند 17-3-4-3 اين تجهيزات بايد با استاندارد ملي و يا استانداردهاي معتبر بين المللي مطابقت داشته باشند. * ساختمانهاي عمومي طبق بند 17-2-5 مبحث17 مقررات ملي ساختمان در انواع کاربري مشخص شده است و همچنين طبق ... ادامه »
06
چکیده: الف) اجراي دودکش از زير سقف جهت آبگرمکن هاي ديواري و زميني و پکيج هاي معمولي بلامانع است.     ب) در ساختمانهاي که داراي دودکش مناسب بوده و پنجره ها نيز تک جداره (معمولي) مي باشند نيازي به نصب آبگرمکن ديواري يا زميني و يا پکيج معمولي نمي باشد.
16
چکیده: فرم اشکالات بازرسي مرکز کنترل گاز
صفحه 29 از 31اولین   قبلی   22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  بعدی   آخرین