پنجشنبه 05 اسفند 1395
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

30
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 19:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخصوص ضرایب تعرفه گاز صنعتی مقرر گردید در کمیته سه جانبه مطرح و تصمیم گیری گردد. 2-درخواست انجمن صنفی لاهیجان و شرکت دلفین شعله لاهیجان درخصو... ادامه »
30
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- ارائه پروپوزال استانداردهای جوش و رعایت آن در ساختمان توسط آقای مهندس استادی به کمیته فنی و اجرایی انجام پذیرفت ومقرر گردید الزامات دوره های آ... ادامه »
18
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- درخواست شرکت کادوس نصب درخصوص پرونده های گاز رسانی به شهرستان فومن به نظارت خانم مهندس هدیه جعفری مطرح و مقررگردید: الف) زیربنای حرارتی ساختما... ادامه »
18
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:00 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- گزارش بازدید نمایندگان کمیته فنی از بازارچه شهید مظفری واقع در سنگر به مجری گری شرکت پرهام سازان مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد برای هر... ادامه »
10
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18:30 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- درخصوص اختصاص سهمیه جهت ناظرینی که غیر فعال می باشند مقرر گردید بند 2 مصوبه 28/02/95 در صورتی که وسط دوره فعال گردیدند پس از اطلاع رسانی از طر... ادامه »
صفحه 10 از 20اولین   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   آخرین