پنجشنبه 05 اسفند 1395
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 18 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-مقرر گردید افرادی که درامتحان گاز صنعتی اخیر( آذر 94) نمره حد نصاب را کسب نموده اند در همین دوره بازرسی به انتهای لیست اضافه و بازرسی گاز صنعتی را... ادامه »
29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-از سه نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2- استعلام سوابق بیمه ای ناظرین گاز ارجاع شده از سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی و اقدام ب... ادامه »
26
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-از یک نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2- درخواست شرکت حرارت موج درخصوص گاز رسانی مغازه ها مطرح و مقرر شد بر طبق آیین نامه کارشن... ادامه »
15
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست آقای مهندس ثارالهی درخصوص ساختمان 6واحدی آقای اهلی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. 2- بر طبق گزارش رسیده درخصوص دفاتر نمایندگی خدمات پس از... ادامه »
15
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-از دو نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2- درخواست مهندس عاشوری نژاد مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. 3-درخصوص کنترل گزارش کارآموز... ادامه »
صفحه 18 از 20اولین   قبلی   11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  بعدی   آخرین