چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

25
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 5 نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-فرم تعهد پکیج تهیه شده توسط مهندس ابراهیمی مطرح و مصوب گردید. 3- درخواست مهندس حامد نو... ادامه »
21
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 10نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-گزارش آقایان مهندس زائرثابت و مهندس باخدا درخصوص مجتمع تفریحی قایقران مطرح و مصوب گردید... ادامه »
19
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 5نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-درخواست شرکت ایل گاز به نظارت مهندس نوایی مجددا مطرح و توضیحات لازم به مجری داده شد. 3-... ادامه »
19
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 7نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-درخواست خانم مهندس طوسی درخصوص اجرای دودکش آبگرمکن ساختمان آقای گودرزی مجددا مطرح و با ت... ادامه »
19
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 5نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-گزارش نمایندگان کمیته فنی آقایان باخدا و زائرثابت از پروژه گازرسانی پره صیادی ماهیگیران ... ادامه »
صفحه 18 از 22اولین   قبلی   13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  بعدی   آخرین