دوشنبه 05 تير 1396
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

25
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 14 نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. جلسه در ساعت 19 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.
25
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- درخصوص ثبت، توزیع و ترخیص نقشه مقرر گردید بر طبق برگه پیوست پیشنهادی عمل گردد. 2-درخواست آقای رضاپورمطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 3-گزارش مهندس... ادامه »
25
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 5 نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-پرونده آقای باقری موردبررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 3-درخواست مهندس حقیقت شناس مطر... ادامه »
25
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- از 11 نفر از کارآموزان دوره بازرسی گاز مصاحبه بعمل آمد. جلسه در ساعت 19 با ذکرصلوات پايان پذيرفت.
25
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- بحث و بررسی درخصوص پرداخت آنلاین درگاه و تهیه الگوریتم مالی مرکز به واحد مالی سازمان انجام و مقرر گردید حداکثرتا روز سه شنبه مورخ 11/12/94 الگوری... ادامه »
صفحه 18 از 24اولین   قبلی   13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  بعدی   آخرین