دوشنبه 07 فروردين 1396
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست شرکت شیده گاز درخصوص اجرای آبگرمکن و کنتور گاز در ورودی واحد ساختمان آقای وحیدی مطرح و مقررگردید محل اجرای آبگرمکن تغییر یافته و پیشنهاد م... ادامه »
29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست شرکت شیده گاز درخصوص اجرای آبگرمکن و کنتور گاز در ورودی واحد ساختمان آقای وحیدی مطرح و مقررگردید محل اجرای آبگرمکن تغییر یافته و پیشنهاد م... ادامه »
29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست شرکت حرارت موج درخصوص اجرای موتورخانه مشترک بین دو مدرسه مطرح و با توجه به اینکه محل اجرای موتورخانه زیر مدرسه راهنمایی می باشد مقرر گردید... ادامه »
29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست شرکت صفی گازگیلان به مدیریت آقای زواره ای مطرح و مقرر شد پاسخ نامه به مسکن ارسال گردد. 2- درخواست شرکت گازرسانی هدایت گاز گیلان درخصوص پر... ادامه »
29
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا ازساعت 17 در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-مشخصات فنی پکیج دئوترم از شرکت تهویه گستران فردیس مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. 2- درخواست آقای مهندس پوراحمدی درخصوص محل اجرای شیر GC مربو... ادامه »
صفحه 18 از 21اولین   قبلی   12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  بعدی   آخرین