سه شنبه 05 بهمن 1395
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

23
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 17 در سازمان نظام مهندسي  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-در اين جلسه موضوعات مربوط به صنف تالش مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گرديد. 2-درخصوص برخي نکات فني بحث گرديد و تاکيد گرديد درخصوص ساختمان هاي يک ... ادامه »
22
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 17 در سازمان نظام مهندسي  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-از 2 نفر از کارآموزان دوره بازرسي گاز مصاحبه بعمل آمد. 2-گزارش پروژه پاساژ واقع در سنگر توسط آقاي مهندس باخدا ارائه گرديد و مصوب گرديد برطبق... ادامه »
16
چکیده: جلسه کميته فني و اجرايي مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي سيستمهاي گاز و آبفا با حضور اعضا از ساعت 18 در سازمان نظام مهندسي  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست تعدادي از ناظرين گاز صنعتي درخصوص پروژه طاووس منطقه آزاد، مطرح و موارد فني به مجري اعلام گرديد. 2-درخواست مهندس کيوانفر درخصوص کلنيک... ادامه »
صفحه 18 از 18اولین   قبلی   9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  بعدی   آخرین