چهارشنبه 04 مرداد 1396
 |  ورود
مشاهده گروه

صورت جلسات

17
چکیده: جلسه کمسیون فني مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي گاز با حضور اعضا از ساعت 18  در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-نامه شماره 8799 مورخ 96/04/07 سازمان درخصوص درخواست شرکت صنعتی ایمن زلزله سدید در مورد سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله مطرح و  توسط آقای... ادامه »
11
چکیده: جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي گاز با حضور اعضا از ساعت 18  در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-آیین نامه جداسازی کنتور مطرح و پس از بحث و بررسی کلیه بندها اصلاحات لازم انجام تا در جلسه آینده مطرح ومصوب گردد. 2- آیین نامه تغییر سیستم پس از بحث و بررسی کلیه بن... ادامه »
11
چکیده: جلسه کمسیون فني مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي گاز با حضور اعضا از ساعت 18  در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-نامه شرکت مظلوم خزر درخصوص گازرسانی به مجتمع تفریحی دریایی منطقه آزاد انزلی به نظارت آقای مهندس صیانتی مطرح و مقرر گردید برطبق مقررات مبحث 17 بندهای 17-3-2 و 17-2-... ادامه »
11
چکیده: جلسه کمسیون فني مرکزکنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي گاز با حضور اعضا از ساعت 18  در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1-درخواست آقای مهندس پورشهباز درخصوص پرونده 96150114 به مالکیت خانم رضازاده معافی مطرح و مقرر گردید آقای مهندس اخلاقی از طریق شرکت گاز بررسی و به کمسیون گزارش گردد. ... ادامه »
11
چکیده: جلسه کمسیون فني مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي در خصوص بازرسي گاز با حضور اعضا از ساعت 18  در سازمان نظام مهندسی  تشکيل گرديد، مهمترين موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذيل مي باشد: 1- درخواست آقای مهندس کمال زائرثابت درخصوص بازرسی دو واحد مدرسه که توسط شرکت مجری ایمن افروز اجرا گردیده مطرح و توضیحات لازم ارائه گردید. 2-گزارش آقای مهندس باخدا د... ادامه »
صفحه 1 از 26اولین   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   آخرین